Akce na tento měsíc
Kožené boty na míru Nehtová kosmetika Pánské tašky Pelíšky pro vaše mazlíčky Přírodní kosmetika a doplňky stravy Rybářské potřeby Tupeská keramika

Pravidla soutěžíPravidla soutěží

Pořadatel soutěže 

Pořadatelem soutěže je právnická nebo fyzická osoba, poskytující výhry do soutěže. 

Účastník soutěže 

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo akceptuje pravidla soutěže a splní soutěžní zadání. Osoby mladší 18 let soutěžit nemohou. 


Inzerent soutěže 

Atama-trade, s.r.o. inzeruje soutěže třetích stran na svém webu www.atama.cz , případně na svém firemním profilu na Facebooku.
Atama-trade, s.r.o. neodpovídá za předání výhry Pořadatele Soutěže Účastníkovi soutěže. 

Ochrana osobních údajů 

Účastí v soutěži každý Účastník soutěže souhlasí s tím, že Inzerent soutěže je oprávněn užít jeho jméno při vyhlášení výsledků  soutěže. Každá osoba, která odešle soutěžní e‐mail, výslovně  souhlasí  s tím, aby Inzerent soutěže zpracovával jí poskytnuté osobní údaje, a to pro účely vyhodnocení soutěže a pro potřeby kontaktu s těmito osobami. 

Účastník soutěže uděluje Inzerentovi soutěže souhlas, aby poskytl Pořadateli soutěže poskytnuté osobní údaje k dalšímu zpracování, především pro účely zaslání reklamních sdělení.

Inzerent soutěže tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů  je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům, že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů  se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z § 11 a § 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek uvedených v zákoně kdykoliv odvolán, a to písemnou formou a doručením do sídla Inzerenta soutěže.

Pokud výherce nepošle adresu do 14 dní od vyhlášení výherce u soutěže, výhra je stornována. Soutěžícímu zaniká jakýkoliv nárok na výhru. 

Výhry nejsou právně vymahatelné.  

Pořadatelé soutěží mají právo na změnu výhry, pokud nastaly okolnosti, které původní výhru věnovat neumožňují. 
Za odeslání výhry odpovídá Pořadatel soutěže. 

U soutěží nebo částí soutěží, které probíhají i na Facebook.com platí, že společnost Facebook není pořadatelem těchto soutěží ani jejich částí a nijak s nimi nesouvisí.