Akce na tento měsíc
Kožené boty na míru Nehtová kosmetika Pánské tašky Pelíšky pro vaše mazlíčky Přírodní kosmetika a doplňky stravy Rybářské potřeby Tupeská keramika

Obchodní podmínky provizního systému.

UŽIVATEL

ZÁKAZNÍK

 • Z uživatele se může stát ZÁKAZNÍK, tím že se zaregistruje v kterémkoliv e-shopu, který je zapojen do sítě e-shopů ATAMA.cz .
 • Zákazník může objednávku udělat, pokud je přihlášený do svého účtu nebo bez přihlášení do svého účtu.
 • Pokud Zákazník vytvořil objednávku přihlášený ke svému účtu, získává nárok na provizi v podobě
  - kuponu na slevu na další nákupy ( od částky 100 Kč včetně DPH )
  - Pokud je OSVČ nebo firma, může si nechat zaslat provize na svůj účet ( od částky 1 000 Kč včetně DPH )
 • Pokud Zákazník udělá objednávku bez přihlášení, nevzniká mu nárok na provizi.
 • V detailu každého zboží lze vidět konkrétní výši Provize, kterou zákazník nákupem položky získává.
 • Pokud není v detailu zboží uvedena výše Provize, koupí takové položky Zákazník ani Partner provizi nezískávají.
 • Své provize může zákazník spravovat v sekci MŮJ ÚČET.

PARTNER

 • Registrovaný Zákazník může v sekci MŮJ ÚČET zažádat o přidělení Partnerského identifikačního čísla ( dále jen ID ).
 • Partnerem může být pouze OSVČ nebo firma.
 • Po potvrzení Obchodních pravidel a vypsání fakturační adresy je Zákazníkovi přiděleno jeho ID. Zákazník se stává Partnerem.
 • Partner získává provize z objednávek zákazníků, které přivedl na web.
 • Partner na web zákazníky přivádí pomocí odkazu, který je ve tvaru /?p=123 kde místo 123 vložíte vaše ID (např: https://www.yark.cz/tasky-pres-rameno/?p=123 ). Tento způsob odkazování platí pro kteroukoliv stránku a e-shop.
 • Systém si zákazníka pamatuje pomocí cookies 60 dnů po příchodu na stránky, takže nemusí udělat objednávku ihned.
 • Výše provize je 5% z ceny prodaného zboží včetně DPH.
 • Pokud Zákazník, kterého přivedl Partner, udělá objednávku bez přihlášení, systém provizi Partnerovi přizná, protože náš systém to rozpozná.

KUPON NA SLEVU

 • Kupon na slevu má platnost 1 měsíc od jeho vystavení.
 • Kupon lze uplatnit pouze při objednání zboží prostřednictvím e-shopu www.atama.cz.
 • Kupon nelze uplatnit v kamenných prodejnách.
 • Kupony se nesčítají.
 • Minimální výše nákupu pro uplatnění kuponu je rovna slevě, na kterou je kupon vystaven.
 • Kupon na slevu lze uplatnit pouze v sekci „Dokončení objednávky“ vložením kódu kuponu do textového pole a potvrzením tlačítka „Uplatnit kupon“. Poté se automaticky provede kontrola kuponu a odpočet příslušné slevy. Jiné způsoby uplatňování kuponu (např. na prodejně nebo zasláním kuponu v Poznámce k objednávce, zaslání emailem nebo telefonicky) nejsou přípustné z důvodu nemožnosti okamžité kontroly platnosti kuponu. K jinému způsobu uplatnění kuponu na slevu než v sekci „Dokončení objednávky“ se nepřihlíží.

PROVIZE

 • Přehled o svých provizích se nachází sekci MŮJ ÚČET.
 • Provize z objednávek se v sekci MŮJ ÚČET neobjeví ihned po provedení objednávky, ale až po připsání platby na účet daného e-shopu.
 • Řádně registrovaný Partner, který získá nárok na provizi vyšší než 1000 Kč, může zažádat o převod provize na svůj bankovní účet. Žádost lze odeslat ze sekce MŮJ ÚČET. Převod provizí bude proveden nejpozději do 30 pracovních dnů, od zaslání žádosti.
 • Platnost Provize je 4 měsíce od poslední objednávky.
 • Do té doby musí být provize uplatněny nebo provedena další objednávka.
 • Novou objednávkou se prodlouží platnost provize o další 4 měsíce.
 • Konec roku: Vždy 10 ledna dojde k převodu všech neuplatněných provizí na kupony na slevu. Tímto převodem bude uzavřen minulý rok.
 • Kupony budou rozeslány odpovídajícím Zákazníkům i Partnerům a provize v jejich účtech budou vynulovány = převedeny na kupóny.
 • V případě nesprávně vypočtené (přiznané) provize je pro uznání reklamace rozhodující předložení faktur prokazujících objednané zboží. Na základě těchto faktur bude provize přepočítána a následně uživateli opravena v jeho účtu.

SYSTÉM

 • Z technických důvodů je pro uznání Odměny nutné, aby Zákazníci měli ve svém počítači povoleny cookies.
 • Cookies je v počítači uchována 60 dnů.
 • Výše Provize je určena výhradně na základě údajů e-shopu www.atama.cz, žádné jiné způsoby měření či výpočtu výše Odměny nebudou mít účinek.
 • Odkaz nesmí být umístěn na stránky s obsahem odporujícím zákonům České republiky, na stránky s pornografickým obsahem anebo internetové stránky s obsahem, který by mohl jinak poškodit dobré jméno společnost Atama-trade,s.r.o. . Obsah Webu nesmí porušovat práva třetích stran. Společnost Atama-trade si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umístění Odkazů na internetových stránkách Partnerů.
 • Partnerům, kteří odkazují z nevhodných stránek nebo používají nekalé praktiky, jako je rozesílání nevyžádané pošty (spam) a jinou nedovolenou formu propagace budou provize vynulovány a spolupráce bude ukončena bez nároku na Provize.
 • Tento odměňovací a provizní systém se netýká našich velkoobchodních partnerů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Partnerství může být ukončeno dohodou, výpovědí nebo okamžitým ukončením ze strany společnosti Atama - trade, s.r.o..
 • Oznámení o ukončení Partnerství může být doručeno elektronickou formou.
 • Partnerství mohou obě strany ukončit bez udání důvodu.
 • Datumem ukončení Partnerství se rozumí datum, kdy bylo Oznámení o ukončení Partnerství odesláno elektronickou poštou. Od tohoto datumu zaniká Partnerovi účet a veškeré další nároky na provize.
 • Partner má nárok na provize připsané systémem do Datumu ukončení Partnerství.
 • Společnost Atama - trade, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Podmínky. Aktuální Podmínky budou vždy dostupné na stránce http://www.atama.cz/obchodni-podminky.aspx. Partner je povinen pravidelně kontrolovat, zda není k dispozici aktuálnější verze Podmínek. Upravené Podmínky jsou považovány za dohodnuté a akceptované Partnerem dnem, kdy nabývají platnosti. Pokud Partner s upravenými Podmínkami nesouhlasí, je povinen bezodkladně zaslat email s žádostí o ukončení Partnerství na adresu office@atama.cz.
 • Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2017